ىلە دارىيا بويۇنداعى كىشلەردىن تۉركۉن- تۉستۉۉ مول مازمۇندۇ تۇرمۇشۇن بايانداپ بەرەبىز
ىلە دارىيا بويۇنداعى كىشلەردىن تۉركۉن- تۉستۉۉ مول مازمۇندۇ تۇرمۇشۇن بايانداپ بەرەبىز
2020-03-27更多
ىلە دارىيا بويۇنداعى كىشلەردىن جاشووعو دەگەن تاندووسۇن بايانداپ بەرەبىز
ىلە دارىيا بويۇنداعى كىشلەردىن جاشووعو دەگەن تاندووسۇن بايانداپ بەرەبىز
2020-03-27更多
ىلە دارىيا بويۇنداعى كىشلەر جاراتىلش مەنەن شايكەشتۉۉ جاشاعان سونۇن اڭگەمەسىنىن ۇلاندۇۇسۇ
ىلە دارىيا بويۇنداعى كىشلەر جاراتىلش مەنەن شايكەشتۉۉ جاشاعان سونۇن اڭگەمەسىنىن ۇلاندۇۇسۇ
2020-03-27更多

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز