شئنجاڭدا (بئڭتۇاندى ۅز ىچىنە الات) جاڭىچا تااجى سىمال ۋئرۇس ۅپكۅ سەزگەنچى نووقاسىنان بىرۅۅ ايىعىپ دوقتۇرقانادان چىقتى

2020-03-08 11:14

 3- ايدىن 7- كۉنۉ، شئنجاڭدا (بئڭتۇاندى ۅز ىچىنە الات) جاڭىچا تااجى سىمال ۋئرۇس ۅپكۅ سەزگەنچى نووقاسىنان بىرۅۅ ايىعىپ دوقتۇرقانادان چىقتى. ايىعىپ دوقتۇرقانادان چىققان نووقاستىن جالپى جىيىندىسى 72گە جەتتى.

  3- ايدىن 7- كۉنۉ، اپتونوم رايوندو (شئنجاڭ ۅندۉرۉش قۇرۇلۇش بئڭتۇانىن ۅز ىچىنە الات) جاڭىچا تااجى سىمال ۋئرۇس ۅپكۅ سەزگەنچى دەپ مۉنۅزدۅپ بەكىتىلگەن داعى 1 نووقاس ادىستەر گۇرۇپپاسىنىن وورۇ مۉنۅزدۅپ باالووسۇ ارقىلۇۇ دوقتۇرقانادان چىعۇۇ ۅلچۅمۉنۅ توشۇپ كەچۅۅ دوقتۇرقانادان چىقتى، اتالعان نووقاس تۇرپان شاارىنىن نووقاسى.

 ازىرعا چەيىن، اپتونوم رايونۇبۇزدا (بئڭتۇاندى ۅز ىچىنە الات) ايىعىپ دوقتۇرقانادان چىققان نووقاس جالپى 72 گە جەتتى، ازىر دوقتۇرقانادا جاتىپ ايرىلىپ دارىلانىپ جاتقان بئر نووقاس بار.

 

〖2020.03.08-11:14〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز